Par fondu

Neliels atskats uz pagājušajā - 2017. gadā padarīto

Fonda darbības mērķis - Attīstīt kopienu filantropiju un mērķtiecīgas ziedošanas tradīcijas Ķekavas novadā un sekmēt vietējās kopienas izaugsmi, atbalstot vietējos iedzīvotājus no tādām sociāli mazaizsargātām grupām kā maznodrošinātās ģimenes, cilvēki ar invaliditāti u.c.
Finansēt un īstenot sabiedrībai nozīmīgas iniciatīvas sociālajā sfērā, izglītībā, kultūrā, mākslā, sportā, novada vēsturē, vides aizsardzībā un citās Fonda noteiktās jomās, kam nav peļņas gūšanas rakstura.

Fonda darbības jomas, kurās tā veic sabiedriskā labuma darbību ir labdarība un pilsoniskā sabiedrība.

Fonda projekti, pasākumi un citas aktivitātes 2017. gadā:

- 2017.gada 18. jūnijā, organizēts pasākums “Labdarības bumbu rallijs”. Pasākuma laikā iegūtie ziedojumi nodrošināja projektu konkursa “Savam novadam” īstenošanu. Pasākuma balvu fondu sarūpēja vietējie uzņēmēji. Piesaistīts finansējums 1460,00 EUR apmērā. Organizēts projektu konkurss “Savam novadam”, kurā tika iesniegti 8 projekti. Pieejamais finansējums tika sadalīts starp 4 projektiem. Projektu īstenošanas termiņš 2018.gada 1. jūnijs. 2017. gadā realizēti 2 projekti, kā rezultātā Ķekavas ciematā uzstādītas 4 suņu atkritumu urnas un labiekārtota Mellupu teritorija.
- Pateicoties uzņēmēju atbalstam, noorganizētas vasaras nometnes 18 novada bērniem no sociālā riska grupām.
- Realizēti iepriekšējā perioda (2016.gada projektu konkursā “Savam novadam”) apstiprinātie projekti. Projektu ietvaros tika veikta Misas kanāla tīrīšana, izveidots tiešās pirkšanas pulciņš Ķekavā kā arī apgleznota sūkņu stacija Ķekavā.
- Sadarbībā ar Ķekavas novada izglītības iestādēm organizēts projekts “Labdarības skola”. 2017. gadā projektā piedalījās Ķekavas vidusskolas un Pļavniekkalna sākumskolas audzēkņi, kopā aptuveni 50 audzēkņi un 4 skolotājas. Ķekavas vidusskolas audzēkņi izgatavoja apsveikumu kartiņas, kuras tika pasniegtas kopā ar svētku paciņām Valsts svēkos vientuļajiem senioriem, kā arī piedalījās svētku paciņu noformēšanā un saiņošanā. Pļavniekkalna skolēni izgatavoja Ziemassvētku apsveikumus, kuri tika izsūtīti Fonda draugiem un atbalstītājiem.
- Projekts "Svētku paciņas senioriem". Akcijas laikā nogādātas pārtika pakas 150 novada mazturīgiem iedzīvotājiem. Akcijas organizēšanā aktīvi iesaistījās novada seniori.
- Organizēta labdarības akcija “ Aklais randiņš ar grāmatu”. Labdarības akcijas laikā tika saziedoti 85,00 eiro, kas rezervēti jauniešu iniciatīvu īstenošanai.
- Organizēta Ziemassvētku labdarības akcija, kuras laikā tika saziedoti 648,00 EUR. bērnu ar īpašām vajadzībām vasaras nometnēm.
- Izveidota “Bērnu un jauniešu izcilības programma”, kuras ietvaros trīs Ķekavas mūzikas skolas audzēkņi no daudzbērnu ģimenēm saņēma atbalstu sava talanta un prasmju uzlabošanai un demonstrēšanai augsta mēroga mūzikas konkursā. Astoņiem izcilākajiem Ķekavas Mākslas skolas audzēkņiem, veicinot uzcītību un sekmes, tika sniegts atbalsts mākslas skolas apmeklēšanas maksas segšanai.
- Izveidota “Veselības atbalsta programma”, kuras ietvaros Baložu PII “Avotiņš” 150 piecus un sešus gadus veciem bērniem bez maksas tika veikta kvalificēta ortopēdiskā un ķirurģiskā apskate. Veselības atbalsta programmas ietvaros finansiālo atbalstu saņēma arī Ķekavas senioru veselības grupa. Par Ķekavas novada fonda piešķirto finansējumu 25 seniori iegādājās nūjošanas nodarbību inventāru, kā arī varēja piepildīt ilgi gaidīto sapni par vienādiem sporta krekliņiem un cepurītēm. Lai veicinātu florbola kluba audzēkņu fizisko sagatavotību, Ķekavas novada fonds, “Bērnu un jauniešu interešu un profesionālās pilnveides ietvaros, piešķīra atbalstu biedrībai “Florbola klubs “Ķekavas Buldogs””, nodrošinot iespēju iegādāties 4 SUP dēļus.
- Izveidota “Jauniešu interešu un profesionālās pilnveides programma”. Programmas ietvaros atbalstu saņēma Ķekavas vidusskolas 3.b un 3.d klases skolēni, ar mērķi veicināt bērnu fiziskās aktivitātes un uzlabot veselību. Programmas ietvaros atbalstu saņēma daudzbērnu ģimene, radot iespēju 3 bērniem pilnveidot muzikālās prasmes. Atbalsts sniegts Florbola kluba ,,Ķekavas Bulldogs’’ sporta nodarbību apmeklētājiem, aptuveni 536 sportistiem, atbalstot SUP dēļu iegādi. Atbalstu saņēma arī divi bērni no daudzbērnu ģimenes un viens bērns no maznodrošinātas ģimenes sporta nodarbību apmeklējumam.
Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Ātrās saites

Piesakies jaunumu saņemšanai

Seko mums