Par fondu

Latvijas kopienu fondi apņemas turpināt mērķtiecīgu labdarību novados

11. oktobrī Valmieras integrētajā bibliotēkā septiņi Latvijas kopienu fondi ar saviem parakstiem apliecināja apņemšanos ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu turpināt Kopienu filantropijas attīstības programmu. Tādejādi kopienu fondi līdz 2022. gadam apņēmušies piesaistīt resursus vismaz pusotra miljona eiro apmērā 500 labdarības projektu īstenošanai 26 pašvaldībās.

Apņemšanos parakstīja Borisa un Ināras Teterevu fonds un kopienu fondi no Talsiem, Valmieras, Alūksnes un Apes, Kandavas, Limbažiem, Viduslatgales un Ķekavas, pasākumā piedaloties Valmieras domes priekšsēdētājam Jānim Baikam.

Mecenāti, paužot gatavību turpināt atbalstu mērķtiecīgai labdarībai novados, atgādina, ka filantropija ir mīlestība pret cilvēci. “Kopienu fondu ieguldījums labdarībā ir ieguldījums sabiedrības attīstībā kopumā. Ar kopienu fondu ļaužu apņemšanos, gribēšanu un sparu mēs varam gāzt kalnus. Dariet labus darbus un vairojiet mīlestību,” aicināja mecenāti.

Savukārt Kopienu fondu kustības un Valmieras novada fonda vadītājs Ansis Bērziņš atgādināja, ka kopienu fondi ir kļuvuši par sava veida kopienu resursu krātuvēm, kas resursus mērķtiecīgi novirza dažādu ideju īstenošanai novados. Saņemot mecenātu atbalstu, kopienu fondi īsteno labdarības akcijas novados, to rezultātā piesaistot resursus konkrētu labdarības projektu īstenošanai. Viņš pauda: “Mūsu pievienotā vērtība ir cilvēkos – darbiniekos, brīvprātīgajos un, nenoliedzami, ziedotājos – mūsu novada iedzīvotājos. Ar kopienu fonda pasākumiem arī atgādinām, ka ziedot ir gan lietderīgi, gan arī priecīgi un interesanti.”

Pēc sadarbības apņemšanās parakstīšanas mecenāti Boriss un Ināra Teterevi Valmieras mūzikas skolā pasniedza vijoli Valmieras mūzikas skolas audzēknei Almai Danielai Caunei. Vijole pasniegta, atbalstot Valmieras novada fonda iedibināto labdarības tradīciju - Elīzas Purmales piemiņas vijoles pasniegšanu Valmieras mūzikas skolā. Savukārt Valmieras novada fonds vijoli pasniedza audzēknei Elizabetei Pētersonei. Šī ir jau septītā vijole, ko pasniedz Valmieras novada fonds.

Borisa un Ināras Teterevu fonds ir nozīmīgākais kopienu filantropijas veicinātājs Latvijā. Fonda atbalstītā Kopienu filantropijas attīstības programma ir iespēja kopienu fondiem veikt mērķtiecīgu labdarību ārpus galvaspilsētas. Kopš 2012. gada čaklā darbā kopienu fondi iecerēm savās apkaimēs ir piesaistījuši 1,3 miljonus eiro.

Kopienu fondi savā apkaimē izzina sabiedrības vajadzības, piesaista ziedojumus un citus resursus sava novada iedzīvotāju svarīgām iecerēm un gādā par šo ieceru īstenošanu. Tas nodrošina plānotas un mērķtiecīgas kopienu filantropijas attīstību. Plašāk par kopienu fondu darbību Latvijā lasiet šeit.

Borisa un Ināras Teterevu fonds. 2010. gadā mecenāti Boriss un Ināra Teterevi nodibināja ģimenes labdarības fondu, lai atbalstītu izcilas un sabiedrībai noderīgas iniciatīvas un veicinātu kultūras, mākslas un izglītības attīstību Latvijā un pasaulē. Fonda atbalstītie labdarības projektu rezultāti aptver simtiem tūkstošu iedzīvotāju Latvijā un iedzīvotājus 10 valstīs ārpus Latvijas teju visos kontinentos. Plašāka informācija: www.teterevufonds.lv.


Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Ātrās saites

Piesakies jaunumu saņemšanai

Seko mums