Fonda pārvalde

Ķekavas novada fonda pārvalde


Ķekavas novada fonda padome ir pārvaldes institūcija, kuras kompetencē ietilpst ne retāk kā reizi gadā uzklausīt un akceptēt Uzraudzības komitejas un Valdes iesniegto Fonda darbības un finansiālo pārskatu, ievēlēt Uzraudzības komitejas locekļus pieņemt lēmumus Projektu programmas ietvaros un apstiprināt Fonda valdes grozījumus fonda Statūtos, kā arī fonda reorganizācijas kārtību. Ķekavas novada fonda Padomi veido fiziskas un juridiskas personas, kuras gada laikā ziedo finansiālos līdzekļus 50 eiro apmērā.

Padomes dalībnieki:
  • reizi gadā apstiprina fonda darbības un finansiālo pārskatu;
  • ievēl Uzraudzības komitejas un Revīzijas komisijas locekļus;
  • reizi gadā balso par vietējo iedzīvotāju grupu un organizāciju pieteikumiem Projektu programmā;
  • nepieciešamības gadījumā apstiprina grozījumus fonda statūtos.

Uzraudzības komitejā 2018.gadā darbojas Vita Priede - komitejas priekšsēdētāja, Evija Mileiko, Kristīne Krauze, Rūdolfs Cimdiņš, Anna Matoviha un Līga Sēja. Revīzijas komisija 2018.gadā darbojas trīs cilvēku sastāvā: Ņina Timermane, Iveta Zālīte un Juris Žilko. Valde ir patstāvīgi funkcionējoša fonda pārvaldes institūcija, kas organizē fonda ikdienas darbu. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumu par jebkuru jautājumu, kas saistīts ar fonda darbību. Valdes priekšsēdētājas pienākumus veic Agita Eizenberga.


Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Ātrās saites

Piesakies jaunumu saņemšanai

Seko mums