Atbalsta programmas

Bērnu un jauniešu izcilību programma

Ķekavas novadā ir centīgi un izcili talantīgi bērni un jaunieši, kuri vēlas pierādīt un pilnveidot savas prasmes, piedaloties augsta līmeņa sacensībās, konkursos un olimpiādes. Ģimenēm ne vienmēr ir pieejami nepieciešamie resursi, lai segtu dalības maksu, nokļūšanu, inventāra iegādi vai citas izmaksas. Tādēļ, pateicoties ziedotāju iniciatīvai, ir izveidota Bērnu un jauniešu izcilību programma. Programmas mērķis ir sniegt atbalstu Ķekavas novada bērnu un jauniešu izcilībai un talantiem dažādās jomās.

Svarīgākais kritērijs ir pretendenta līdzšinējie sasniegumi un izaugsmes perspektīvas. Programmas kopējo budžetu veido labvēļu ziedojums.
Programmas kopējo budžetu veido Ķekavas novada labvēļu ziedojums, tajā pašlaik pieejami 200,00 EUR. Pieteikšanās termiņa nav, atbalstu varēs saņemt, kamēr vien programmā būs pieejams finansējums.

Daļa no pieejamā finansējuma paredzēta tieši sociāli mazaizsargātām grupām, tādēļ ģimenes apstākļi var būt ietekmējošs, bet ne būtiskāks nosacījums palīdzības saņemšanai. Svarīgākais kritērijs ir pretendenta līdzšinējie sasniegumi un izaugsmes perspektīvas.

Atbalsta jomas nav ierobežotas, tās var būt: izglītība, kultūra, sports un citas. Pieteikties atbalstam var gan individuāli, gan grupas vai komandas.
Lai pretendētu uz atbalstu jāiesniedz:

  • aizpildīta pieteikuma veidlapa;
  • atbalsta vēstule no skolotāja, trenera, pasākuma rīkotāja vai citas pilngadīgas personas, kura var sniegt derīgu informāciju par pretendenta izcilību un plānoto pasākumu.

Pieteikumus Ķekavas novada uzraudzības komiteja izskatīs 3 mēnešu laikā no saņemšanas, bet īpašos gadījumos iesniegums var tikt izvērtēts arī ātrāk. Aicinām būt savlaicīgiem, iesniedzot pieteikumu!

Nolikums

Pieteikuma veidlapa

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Ātrās saites

Piesakies jaunumu saņemšanai

Seko mums